Разделы
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Межархивные справочники

обложка справочника

Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў
Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XV—XIX стст. у фондзе "Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii": Даведнiк



ББК 86.37
А 87
УДК 29

Складальнікі С.І. Паўловіч, Т.М. Мальцава

Навуковыя рэдактары кандыдат гiстарычных навук М.Ф. Шумейка, М.М. Баўтовiч

Рэцэнзенты кандыдат гiстарычных навук С.У. Жумар, кандыдат фiлалагiчных навук Я.Я. Янушкевiч

А 87 Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XV—XIX стст. у фондзе "Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii": Даведнiк. Склад. С.I. Паўловiч, Т.М. Мальцава — Мiнск—Полацк, 1999. — 386 с.

ISBN 985-6448-05-0

У даведнiк увайшлi звесткi пра дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi, што захоўваюцца ў фондзе "Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii" Расiйскага дзяржаўнага гiстарычнага архiва ў Санкт-Пецярбурзе.

Прызначана шырокаму колу даследчыкаў гiсторыi Беларусi.

  ББК 86.37
ISBN 985-6448-05-0 © БелНДIДАС, 1999
© “Сафiя”, 1999
  Ccылка на facebook