Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

06 октября 2016 г.
4 кастрычніка 2016 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва прайшлі ХІV Архіўныя чытанні, прысвечаныя 125-годдзю з дня нараджэння вядомага паэта Максіма Багдановіча (1891 – 1917), дзяржаўнага дзеяча і навукоўца Аркадзя Смоліча (1891 – 1938), а таксама медыка, грамадскага дзеяча і публіцыста Івана Цвікевіча (1891 – 1938).

Канферэнцыя пачалася з прагляду дакументальнага фільма “Максім Багдановіч”, знятага ў 1971 г. рэжысёрам Пятром Аліфярэнкам паводле сцэнару Алеся Бачылы. З прывітальным словам выступілі першы намеснік дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Вольга Бірукова, а таксама загадчык аддзела літаратурна-мастацкіх праграм Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё Галіна Шаблінская, якая пазнаёміла прысутных з новай кнігай “Кузьма Чорны. Чалавек – гэта цэлы свет”. На пленарным пасяджэнні сын пісьменніка Змітрака Бядулі, былы інжынер Яфім Плаўнік пераказаў тое, што чуў пра М. Багдановіча ад сваіх цётак, у адным доме з якімі пэўны час жыў паэт.

Менавіта М. Багдановіч і стаў “галоўным героем” канферэнцыі: яго жыццю і творчасці была прысвечана асобная секцыя. На ёй прагучалі даклады “Навуковае выданне твораў Максіма Багдановіча ў справе станаўлення і развіцця беларускай тэксталогіі” (М. Шумейка), «Зборнік “Вянок” і гісторыя яго выдання ў дакументах БДАМЛМ» (Г. Запартыка), “Вехи биографии и отражение творчества Максима Богдановича в кинодокументах БГАКФФД” (А. Траццяк), “Літаратурная крытыка Максіма Багдановіча: эстэтычны дыскурс” (А. Карп), “Канцэпт-сімвал сноў у паэзіі Максіма Багдановіча” (І. Шаладонаў), «З вопыту падрыхтоўкі зборніка “Максім Багдановіч: вядомы і невядомы” (2011)» (Ц. Чарнякевіч), “Успаміны Хведара Імшэнніка пра Максіма Багдановіча: з гісторыі публікацый” (В. Жыбуль), “Аляксандра Волжына і Багдановічы” (М. Запартыка), “Каштоўныя зборы Літаратурнага музея Максіма Багдановіча” (А. Кніга), “Новыя дакументальныя крыніцы НГАБ у багдановічазнаўстве” (У. Дзянісаў).

На другой секцыі чытанняў былі прадстаўленыя даклады на самую разнастайную тэматыку: «“Паслядоўнікі Смоліча”: беларускае прыродазнаўства і эканамічная навука на эміграцыі» (Н. Гардзіенка), “Аб’яднанне Беларускіх Жанчын імя Пашкевічанкі (Цёткі)” (А. Сідарэвіч), «Гісторыя перакладу рамана “Векапомныя дні” (з перапіскі М. Лынькова з В. Тарсісам і Я. Мазальковым» (Р. Дубашынскі), “Выкарыстанне фондаў БДАМЛМ пры падрыхтоўцы да друку тэкстаў Івана Навуменкі” (А. Лапата-Загорскі), “Гісторыя помніка Максіму Багдановічу ў Мінску (па дакументах НАРБ)” (М. Тумаш), «“Фотоальбом разрушенных городов и бытовых построек, снимки военнопленных” как исторический источник и визуальное свидетельство военного времени» (М. Шпакава).

Пры канцы канферэнцыі адбылося адкрыццё выставы “Хай згадка згадку кліча…”, прысвечанай 125-годдзю М. Багдановіча. Сярод яе экспанатаў – дакументы паэта і яго блізкіх сваякоў, фотаальбом сям’і Багдановічаў, пейзаж, намаляваны Аляксеем Багдановічам (братам паэта), асабістыя рэчы Льва і Паўла Багдановічаў, выданні твораў Максіма Багдановіча розных гадоў.

05 октября 2016 г.
5 октября 2016 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-конференция на тему: «О развитии архивного дела в Республике Беларусь», посвященная Дню архивиста.

В пресс-конференции приняли участие директор Департамента по архива и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко, директор Национального архива Республики Беларусь В.И. Кураш и заместитель директора Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Е.М. Гриневич.

Участники пресс-конференции осветили основные вопросы, связанные с работой государственных архивных учреждений Республики Беларусь. В своих выступлениях и ответах на вопросы журналистов они затронули проблемы, связанные с обеспечением сохранности и использованием архивных документов, а также уделили внимание методическим аспектам деятельности государственных архивов.

03 октября 2016 г.
К 110-летию с дня рождения артистки Купаловского театра Ирины Жданович Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT. BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы".

В этом выпуске "Любіце сваю справу". 110 лет с дня рождения артистки Купаловского театра Ирины Жданович" Белгосархив кинофотофонодокументов сделал подборку видео разных лет с участием артистки.

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и киноархивов БГАКФФД Елена Полещук.

30 сентября 2016 г.
30 сентября 2016 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы об опыте работы НИАБ в области публикационной деятельности, о подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года и о работе Департамента и государственных архивов по осуществлению административных процедур в первом полугодии 2016 г.

В ходе рассмотрения вопроса об опыте работы НИАБ в области публикационной деятельности, коллегией отмечено, что в реализации различных публикационных проектов Национальный исторический архив Беларуси участвует с 1959 года. За весь период архивом выпущено в свет, либо подготовлено при его участии 38 книг. С 2001 года Национальным историческим архивом Беларуси изданы 13 выпусков сборника научно-популярных сообщений и статей «Архіварыус». Опыт работы Национального исторического архива Беларуси в области публикационной деятельности был признан способствующим общему развитию данного направления в архивной отрасли.

По второму вопросу коллегий отмечено, что профилактические и ремонтные работы по подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему сезону 2016/2017 года завершены. Все находящиеся в собственности отраслевые объекты – 33 здания государственных архивных учреждений – получили паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. В арендуемых зданиях (помещениях) уполномоченными лицами произведено обследование и необходимый ремонт имеющегося электрооборудования, систем противопожарного оборудования, систем отопления.

В ходе обсуждения третьего вопроса коллегией отмечено, что в первом полугодии 2016 г. работа Департамента и государственных архивов была направлена на своевременное и качественное осуществление административных процедур.

В первом полугодии 2016 г. работниками Департамента проставлено 416 апостилей на документах, исходящих из государственных архивов Республики Беларусь.

Государственными архивами рассмотрено 5 354 заявлений граждан на выдачу архивной справки (архивной копии, архивной выписки, информационного письма) по запросам социально-правового характера. 5 115 заявлений поступило от граждан Республики Беларусь, 239 – от иностранных граждан.

По поступившим обращениям было принято 5 354 административных решения, из них 5 313 – об осуществлении административной процедуры, 41 – об отказе в принятии заявления на осуществление административной процедуры.

Коллегией рекомендовано отделу использования документов и информации Департамента и руководителям государственных архивов осуществлять постоянный контроль за исполнением в государственных архивах требований законодательства Республики Беларусь по осуществлению административных процедур; систематически рассматривать состояние работы по осуществлению административных процедур на заседаниях коллегии Департамента.

28 сентября 2016 г.
28 сентября 2016 г. в Национальной академии наук Беларуси состоялось открытие Международной научно-практической конференции «25 лет Содружеству Независимых Государств: итоги и перспективы».

В ходе работы конференции ее участниками были затронуты вопросы экономического взаимодействия, научного и инновационного сотрудничества, расширения контактов в сфере культуры, спорта, молодежной политики и иных проблем, связанных с развитием стран СНГ.

Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко, принявший участие в конференции, выступил с докладом «Государственные архивные учреждения Республики Беларусь на постсоветском пространстве. Основные направления сотрудничества в рамках СНГ».

Конференция продолжит свою работу 29 сентября 2016 г.

28 сентября 2016 г.
27 сентября 2016 г. на историческом факультете Белорусского государственного университета состоялся Научный круглый стол «Республика Беларусь на пути социально-экономических преобразований и укрепления независимости: испытания и достижения 25-летия».

Научная проблематика круглого стола включала вопросы общественно-политических преобразований, а также социально-экономических, внешнеполитических, конфессиональных, культурных и образовательных трансформаций в Республике Беларусь.

В работе круглого стола принял участие и выступил с сообщением директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко.

26 сентября 2016 г.
20–21 сентября 2016 г. директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко принял участие в заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве России, которое состоялось в г. Самаре.

Заседание Совета было посвящено вопросам совершенствования деятельности по оказанию услуг государственными и муниципальными архивами Российской Федерации. В.И.Адамушко выступил с сообщением об опыте работы государственных архивов Республики Беларусь в сфере оказания услуг.

13 сентября 2016 г.
5–10 сентября 2016 г. в г. Сеуле (Республика Корея) проходил Международный конгресс архивов. В работе Конгресса приняли участие более 2000 архивистов из 114 стран мира. Белорусскую делегацию на конгрессе представляли директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко, директор Национального архива Республики Беларусь В.И.Кураш и директор Национального исторического архива Беларуси Д.В.Яцевич.

Основная тема конгресса – «Архивы, гармония и дружба: защита культурных традиций, обеспечение справедливости и сотрудничества в глобализованном мире».

На конгрессе были рассмотрены такие темы, как меняющаяся природа работы с документами в цифровую эпоху; возможность сотрудничества в архивной среде и за ее пределами; роль архивов в установлении истины и восстановлении справедливости; возможности для поддержания гармонии и дружбы в деятельности архивов. Программа конгресса содержала презентации на тему жизни коренных и некоренных народов и их отношения к своей истории, отраженной в архивных документах и других материалах. Презентации освещали работу архивов Кореи, а также инициативы и достижения членов МСА из всех стран мира.

В ходе обсуждений участники отмечали, что работа архивистов за последние двадцать лет очень изменилась. Развитие информационных технологий породило резкий рост количества документов, созданных отдельными лицами, семьями, общественными организациями и частными компаниями. Эти документы требуют серьезного и квалифицированного управления на основе разумного баланса между правом на неприкосновенность частной жизни и правом на доступ к ним общественности. Быстрое развитие инновационных он-лайн технологий дало возможность миллионам пользователей получать информацию, не посещая архив.

Во время конгресса в Сеуле участники подтвердили свою решимость внести серьезный вклад в развитие архивов, делясь в максимально возможной степени своими знаниями и достижениями, поддерживая истинный дух гармонии и дружбы.

Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко выступил на конгрессе с докладом «Архивное наследие без барьеров: взаимодействие государственных архивов на разных уровнях».

Члены белорусской делегации приняли участие в заседании Генеральной Ассамблеи МСА, пленарных заседаниях конгресса, региональных сессиях и «круглых столах».

В период конгресса члены белорусской делегации провели рабочие встречи с представителями архивных служб Азербайджана, Латвии, Литвы, Польши, России и других стран, где были обсуждены перспективы и намечены конкретные проекты двустороннего сотрудничества на ближайший период.


Международный конгресс в г. Сеуле (Южная Корея). 5–10 сентября 2016 г.


Международный конгресс в г. Сеуле (Южная Корея). 5–10 сентября 2016 г.


Международный конгресс в г. Сеуле (Южная Корея). 5–10 сентября 2016 г.


Международный конгресс в г. Сеуле (Южная Корея). 5–10 сентября 2016 г.


08 сентября 2016 г.
В Государственном архиве Брестской области организована выставка документов «Культурная жизнь Бреста. 1944-1980-е гг.», приуроченная к Году культуры, объявленного Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2015 № 522.

На выставке экспонируются около 30 документов из архивных фондов Брестского облисполкома, Брестского горисполкома, управления культуры Брестского облисполкома, отдела культуры Брестского горисполкома, Брестского областного театра драмы и музыки, Брестской областной библиотеки им. М.Горького, Брестского областного краеведческого музея и др., более 70 статей и заметок из областной газеты «Заря», а также ряд фотографий.

Представленные материалы демонстрируют развитие в г. Бресте культуры и искусства, народного творчества, деятельность учреждений культуры, рассказывают о посещении города известными артистами и творческими коллективами на протяжении 1944-1980-х гг.

Выставка экспонируется в фойе 1-го этажа здания архива по ул. В.Хоружей, 15.


Выставка документов «Культурная жизнь Бреста. 1944-1980-е гг.»


Выставка документов «Культурная жизнь Бреста. 1944-1980-е гг.»


Выставка документов «Культурная жизнь Бреста. 1944-1980-е гг.»


Выставка документов «Культурная жизнь Бреста. 1944-1980-е гг.»


Выставка документов «Культурная жизнь Бреста. 1944-1980-е гг.»


Выставка документов «Культурная жизнь Бреста. 1944-1980-е гг.»


Выставка документов «Культурная жизнь Бреста. 1944-1980-е гг.»

02 сентября 2016 г.
31августа 2016 года в Белорусском государственном архиве научно-технической документации состоялось открытие выставки «Большая жизнь судьбы моей…», посвященной 80-летию со дня рождения Заслуженного архитектора БССР Леонида Менделевича Левина. На выставке были представлены документы, предоставленные Белорусским союзом архитекторов, а также материалы из фондов архива.

Экспозиция выставки отражает яркий и насыщенный жизненный путь Л.М. Левина, творческую, общественную и повседневную жизнь, процесс становление его как личности и талантливого архитектора.

На открытии выставки выступили директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко, директор Белорусского государственного архива научно-технической документации А.М. Запартыко, дочь Л.М. Левина Галина Левина, сотрудник архива Г.И. Шостак, архитекторы Л.А. Нордштейн, Г.Д. Горина, скульпторы М. Петруль, К. Селиханов и др.

Леонид Менделевич Левин родился 25 июля 1936 г. в семье служащих в г. Минске. В годы Великой Отечественной войны его мать с двумя маленькими детьми эвакуировалась в город Кара-Балты (Киргизия), где умерла в 1944 г. Отец всю войну был на фронте. После окончания в 1953 г. средней школы с золотой медалью, Леонид Левин поступает на архитектурное отделение Белорусского политехнического института. После окончания ВУЗа в 1960 г. молодого архитектора направляют на работу в проектный институт «Минскпроект». С этого времени на протяжении многих лет Леонид Менделевич работает в этой организации, где проходит творческий путь от рядового архитектора до руководителя мастерской. Леонид Левин – Заслуженный архитектор Республики Беларусь, Лауреат Ленинской премии и премии Ленинского комсомола, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь, лауреат многих престижных конкурсов и смотров архитектурных работ, Академик Международной и Белорусской Академий архитектуры, Председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин с 1991 г.

Архитектор награжден двумя Почётными грамотами Верховного Совета БССР, Грамотой Верховного Совета БССР, орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Умер Леонид Менделевич Левин 1 марта 2014 г. года в Минске.

Основные произведения:Мемориальный ансамбль «Хатынь» (1969); Мемориальный комплекс «Прорыв» около г.п. Ушачи (1974). Мемориальный комплекс «Проклятие фашизму» (д. Шуневка) (1983); Мемориальный комплекс погибшим евреям г. п. Городея (2004); Мемориальный комплекс детям, погибшим в Великой Отечественной войне (г. п. Красный Берег Жлобинского района, 2006); памятник Янке Купале (Минск, 1972); памятник Якубу Коласу (Минск, 1972); памятник князю Давиду в Давид-Городке (2000); здание ВДНХ (1968); станции метро «Площадь Ленина» (1984) и «Немига» (1990); реконструкция исторической части Минска: «Троицкое предместье», «Верхний город» и др.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
13 марта 2020 г.
27 марта 2020 г. с 10.00 до 11.00 Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь будет проведена «прямая телефонная линия» Подробнее >>
11 марта 2020 г.
27 марта 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Делопроизводство и хранение документов по новым правилам» Подробнее >>
Новости сайта
03 марта 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов представляет виртуальную фотовыставку к 120-летию со дня рождения В.В. Корш-Саблина Подробнее >>
28 января 2020 г.
Новости отрасли
18 марта 2020 г.
16 марта 2020 года состоялось торжественное заседание по случаю 80-летнего юбилея государственного архива общественных объединений Гомельской области Подробнее >>
13 марта 2020 г.
В БелНИИДАД увидело свет 6-е издание (переработанное) Альбома форм организационно-распорядительных документов с комментариями Подробнее >>
09 марта 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представили очередной выпуск совместной рубрики "Это мы", посвященный Василию Раинчику Подробнее >>
05 марта 2020 г.
4 марта 2020 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Департаментом по архивам и делопроизводству и Национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма – Яд Вашем, Государство Израиль Подробнее >>
04 марта 2020 г.
Государственный архив Минской области присоединился к проекту #Письма Победы75 Подробнее >>
  Ccылка на facebook