Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

09 октября 2015 г.
Обложка изданияВ октябре 2015 года Государственный архив Минской области выпустил в свет памятное издание «Вспомним их поимённо…» о патриотах, оказывавших медицинскую помощь партизанам Минской области в годы Великой Отечественной войны.

Книга подготовлена заведующей отделом использования и публикации документов Юлией Владимировной Матусевич по материалам наградных листов, хранящихся в фондах Государственного архива Минской области.

В книге представлены имена и фамилии патриотов, которые в суровые годы Великой Отечественной войны оказывали партизанам Минской области помощь медикаментами, перевязочным материалом, укрывали и лечили раненых и больных партизан. На основании приведённых данных построены диаграммы, отражающие соотношение представителей медицинских и немедицинских профессий, показано представители каких социальных слоев оказывали медицинскую помощь партизанам, приводится информация о наградах патриотов, упоминаемых в таблице.

Содержится информация о Героях Советского Союза и деятельности подпольных групп, участники которых оказывали медицинскую помощь партизанам Минщины. Издание включает географический указатель, содержит интересный иллюстративный материал из фондов Государственного архива Минской области, Национального архива Республики Беларусь, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, музея истории медицины Беларуси, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Научный консультант издания ― доктор исторических наук, профессор Владимир Константинович Коршук, рецензент ― директор Государственного архива Минской области Юлия Степановна Ромашко.
Книга издана в год празднования 70-летия Победы над нацизмом и будет полезна архивистам, историкам, краеведам, а также всем интересующимся историей Великой Отечественной войны и историей своей семьи.

07 октября 2015 г.
6 кастрычніка 2015 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва прайшлі ХІІI Архіўныя чытанні, прысвечаныя 25-годдзю Беларускага таварыства архівістаў. На канферэнцыю сабраліся пераважна гісторыкі і архівісты з Мінска, Гомеля, Гродна, Дзяржынска, якіх прывітала першы намеснік дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Вольга Бірукова. Можна сказаць і пра завочны ўдзел замежных навукоўцаў: на пленарным пасяджэнні былі агучаны прывітальныя і віншавальныя словы ад Беларускага інстытута навукі і мастацтва (Нью-Ёрк) і Аляксандра Гараніна, дырэктара Украінскага навукова-даследчага інстытута архіўнай справы і дакументазнаўства. Дацэнт БДУ Міхаіл Шумейка разважаў пра месца і ролю архівіста ў сучасным грамадстве і дзяржаве, а дырэктар БДАМЛМ Ганна Запартыка правяла прэзентацыю фондаў БДАМЛМ, апрацаваных у 2014 – 2015 гг.

Частка выступленняў на секцыях была прысвечана жыццю і дзейнасці выбітных дзеячаў архіўнай справы, пра што сведчаць назвы дакладаў: “Новыя крыніцы і факты з гісторыі жыцця і дзейнасці архіварыусаў Архіва Нясвіжскай ардынацыі князёў Радзівілаў” (дакладчык Андрэй Латушкін), “Руководящий состав Государственного архива Гомельской области в 1920 – 1930-е годы” (Марына Бартноўская), “А. Н. Плешевеня (1923 – 1993) – заслуженный работник культуры БССР, архивист” (Ганна Гукасян), “Дакументальная спадчына В. У. Скалабана” (Ірына Евенка), “Дакументы з асабістага архіва А. В. Вараб’ёва ў кантэксце гісторыі архіўнай справы на Беларусі ў 2-й пал. ХХ ст. (па матэрыялах сямейнага фонду А. В. і Т. А. Вараб’ёвых)” (Міхаіл Скамарошчанка). Двое ўдзельнікаў канферэнцыі прысвяцілі даклады архіўным фондам у кантэксце даследавання архітэктурна-гістарычнай спадчыны: Антон Астаповіч распавёў пра матэрыялы з Нацыянальнага фонду Рэспублікі Беларусь, а Алена Траццяк – пра дакументы фатографа-аматара В. А. Васіленкі. Прадметам дакладаў іншых даследчыкаў сталі матэрыялы да біяграфіі вядомых асобаў: спевака-эмігранта Пётры Конюха (Наталля Гардзіенка), пісьменніка Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (Валерый Пазднякоў). Вадзім Вярыга засяродзіўся на праблеме вывучэння грамадска-палітычнай дзейнасці моладзі на тэрыторыі беларускіх губерняў у канцы ХІХ – пачатку ХХ стст.; Мар’яна Тумаш распавяла пра каштоўную дакументальную серыю НАРБ “Архіў. Гісторыя. Памяць”, а Аксана Данільчык – пра цікавы факт з гісторыі беларуска-італьянскіх літаратурных сувязяў: рэцэнзію Уліссе Алессіё Фларыдзі на кнігу Джузэпэ Месіны “Беларуская літаратура”.

05 октября 2015 г.
5 октября 2015 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-конференция на тему: «О развитии архивного дела в Республике Беларусь», посвященная Дню архивиста.

В пресс-конференции приняли участие заместитель директора Департамента по архива и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.А. Ледовская, директор Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства А.В. Запартыко и директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела А.Е. Рыбаков.

Участники пресс-конференции осветили основные вопросы, связанные с работой государственных архивных учреждений Республики Беларусь. В своих выступлениях и ответах на вопросы журналистов они затронули проблемы, связанные обеспечением сохранности и использованием архивных документов, а также уделили внимание методическим аспектам деятельности государственных архивов.

02 октября 2015 г.
28-30 сентября 2015 г. в Государственном архиве Брестской области проведены учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста».

Данное мероприятие организовано для молодых сотрудников архива в преддверии профессионального праздника Дня архивиста и приурочено к Году молодежи, объявленного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2014 № 495.

В последнее время коллектив архива активно пополнялся молодыми кадрами (только в текущем году принято 5 новых работников).

В рамках трехдневного обучающего курса, в котором приняли участие 11 слушателей, директор архива А.Г.Карапузова ознакомила их с историей архива, с составом и содержанием документов, хранящихся в архиве, с основными направлениями его деятельности (в сопровождении мультимедийных презентаций, с демонстрацией некоторых архивных документов).

Начальник отдела по архивам главного управления юстиции Брестского облисполкома Н.М.Кралько ознакомила молодых специалистов с основными нормативно-методическими документами в сфере архивного дела и делопроизводства.

Заведующая отделом делопроизводства и формирования НАФ С.Н.Козлова проинформировала о работе с организациями – источниками комплектования архива и принципах формирования Национального архивного фонда Республики Беларусь.

Старейший сотрудник архива Л.Г.Романович, которая уже 49 лет служит архивному делу, рассказала молодому поколению о своей архивной судьбе, о специфике профессии архивиста и любви к архивным документам.

В ходе экскурсии по архиву молодые архивисты ознакомились с работой всех структурных подразделений, архивохранилищ, лаборатории по ремонту и реставрации документов.

Руководство архива надеется, что проведенное мероприятие достигло своей цели – помогло молодым кадрам глубже познакомиться с историей архива, его функциями и задачами, проникнуться духом архивной профессии и, возможно, связать свою дальнейшую трудовую деятельность именно с работой в Государственном архиве Брестской области.


Учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста» в Государственном архиве Брестской области


Учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста» в Государственном архиве Брестской области


Учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста» в Государственном архиве Брестской области


Учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста» в Государственном архиве Брестской области


Учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста» в Государственном архиве Брестской области

30 сентября 2015 г.
22–23 сентября 2015 г. директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко принял участие в заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве России, которое состоялось в г. Ярославле.

Заседание Совета было посвящено вопросам совершенствования законодательства в архивном деле.

29 сентября 2015 г.
29 сентября 2015 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы о работе государственных архивов по информационному обеспечению пользователей и о подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года.

В ходе рассмотрения первого вопроса была проанализирована работа государственных архивов по информационному обеспечению пользователей за период 2011 – первой половины 2015 гг. Особое внимание было уделено рассмотрению в архивах заявлений граждан в рамках осуществления административных процедур, затронуты проблемы, связанные с определением видовой принадлежности запросов.

По второму вопросу коллегией отмечено, что профилактические и ремонтные работы по подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему сезону 2015/2016 года завершены.

Подготовка проводилась в соответствии с исполнением постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2015 г. № 443 «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года»; технического кодекса установившейся практики «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергосберегающими организациями и потребителями тепловой энергии», утвержденном совместным постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 6 июня 2012 г. № 27/8; разработанных в государственных архивных учреждениях планов и организационно-технических мероприятий на предстоящий сезон с учетом предписаний органов Госэнергонадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, на основе анализа функционирования систем в предыдущий осенне-зимний период; соответствующих распорядительных документов руководителей государственных архивных учреждений.

Предъявление объектов для проверки готовности к работе в осенне-зимний период и оформление паспортов готовности производилось в сроки, утвержденные исполкомами. Паспорта и акты готовности государственные архивные учреждения получали в период с 8 июня по 10 сентября. Показатели получения паспортов и актов готовности распределились следующим образом: в июне готовность была у 8% архивных учреждений, в июле – у 41%, в августе – у 88% и в сентябре у 100%.

Государственные архивные учреждения, являющиеся собственниками зданий, выполнили все запланированные мероприятия. Не проводились работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года в здании Государственного архива Брестской области по ул. Энгельса,8, так как оно находится на капитальном ремонте.

В арендуемых зданиях (помещениях) уполномоченными лицами произведено обследование и необходимый ремонт имеющегося электрооборудования, систем противопожарного оборудования, систем отопления.

Выполнен комплекс необходимых мероприятий, направленных на поддержание оптимальных режимов хранения документов и на создание благоприятных и безопасных условий работы для людей.

Руководителями государственных архивных учреждений регулярно проводятся беседы с работниками о необходимости соблюдения режима экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов, данный вопрос рассматривается на заседаниях дирекций и комиссий по контролю за использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов.

В необходимые сроки до наступления холодов в государственных архивных учреждениях и учреждении «Редакция журнала «Архивы и делопроизводство» для поддержания соответствующего температурного режима там, где это необходимо, будут завершены мероприятия по утеплению окон и наружных дверей.

Коллегией приняты решения о назначении Шумской Е.В. на должность заведующего отделом документоведения учреждения «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела», Антошиной И.И. на должность главного бухгалтера учреждения «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» и Вихаревой О.В. на должность заведующего отделом обеспечения сохранности документов и фондов государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно».

28 сентября 2015 г.
24-26 сентября 2015 г. в г. Любляне (Республика Словения) под эгидой международной организации «Форум славянских культур» и Архива Республики Словения прошла 1-я научная конференция национальных (государственных) архивов славянских государств, посвященная событиям Первой мировой войны.

В работе конференции принял участие директор Национального исторического архива Беларуси Яцевич Д.В., который представил доклад на тему: «Первая мировая война в документах Национального исторического архива Беларуси».

Форум славянских культур – международная организация, объединяющая представителей культуры, образования, архивов и науки государств, население которых говорит на славянских языках. Штаб-квартира Форума находится в г.Любляне. В его работе в качестве полноправных членов или наблюдателей принимают участие представители 13 славянских государств: Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Польши, России, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии, Черногории и Чехии.

В рамках конференции прошла презентация сборника документов «Беларусь в годы Первой мировой войны», подготовленного Национальным историческим архивом Беларуси к 100-летию начала Первой мировой войны.

25 сентября 2015 г.
Обложка изданияУчреждением «Государственный архив общественных объединений Гомельской области» совместно со специалистами государственных архивов области издан сборник «Гомельщина в 1943 – 1953 гг.: документы и материалы».

Сборник документов является первым научным изданием, разработанным коллективом архива.

В сборник включено 134 документа, в том числе 82 – из фондов Государственного архива общественных объединений Гомельской области, 27 – из фондов Государственного архива Гомельской области, 25 – из Зонального государственного архива в г. Мозыре.

Большинство документов публикуется впервые. При отборе документов предпочтение отдавалось подлинникам, при их отсутствии – заверенным копиям.

Документы периода конца 40-х – начала 50-х гг. прошлого столетия представлены в несколько меньшем объеме по сравнению с документами первых послевоенных лет, но при этом дополнены достаточным количеством фотоматериалов.

В сборник включены постановления высших органов власти (Советов Народных Комиссаров СССР и БССР), протоколы заседаний бюро и постановления областных, городских и районных комитетов КП(б)Б, решения местных органов власти (исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся и их структурных подразделений), докладные записки, отчеты и информации партийных и советских органов власти, различных организаций и учреждений, статистическая документация. Комплекс этих документов, отражающих политику партии и государства, не претендует на полную и объективную картину исторической реальности. Многие документы носят распорядительный характер, то есть содержат указания на совершение действий, которые должны произойти в будущем, после подписания документа. Но вместе с тем они помогают каждому читателю прикоснуться к атмосфере того времени, на основе подтвержденных документами фактов сформировать собственную картину прошлого.

Одним из существенных компонентов сборника являются иллюстрации. Представленные фотографии включают в себя портреты руководящих работников Гомельской области периода 1943 – 1953 гг., изображения г. Гомеля послевоенного времени, эпизодов повседневной жизни населения города и деревни, производственной и культурной деятельности. Добавлены также изображения отдельных страниц газеты «Гомельская правда» и фотографиями государственного историко - культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль».

Подобранные в сборнике документы позволяют получить комплексное представление о политических, экономических, социальных и культурных процессах, проходивших на территории Гомельской и Полесской областей в первое десятилетие после освобождения от гитлеровской оккупации, и будут интересны для специалистов и всех интересующихся вопросами советского периода истории Гомельщины.
25 сентября 2015 г.
Сотрудники Государственного архива Минской области к 95-летию белорусского комсомола подготовили виртуальную выставку документов «Комсомол – это гордость моя!».
На выставке представлены интересные документы из истории и жизни комсомольцев Минщины.

16 сентября 2015 г.
15 сентября 2015 г. в Сморгони прошли мероприятия, посвященные 100-летию начала героической обороны города в годы Первой мировой войны. В рамках этих мероприятий в Сморгонском краеведческом музее состоялся круглый стол «Состояние и перспективы изучения и сохранения военно-исторического наследия Первой мировой войны в Республике Беларусь и Российской Федерации: к 100-летию битвы за Сморгонь». В нем приняли участие историки, архивисты, сотрудники музеев, краеведы.

Белорусских и российских архивистов на мероприятии представляли директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларуси В.И.Адамушко и руководитель Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации А.Н.Артизов. Темы их выступлений на круглом столе – «Документы государственных архивов Беларуси о событиях Первой мировой войны» и «Российские архивы и сохранение памяти о Первой мировой войне».

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
13 марта 2020 г.
27 марта 2020 г. с 10.00 до 11.00 Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь будет проведена «прямая телефонная линия» Подробнее >>
11 марта 2020 г.
27 марта 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Делопроизводство и хранение документов по новым правилам» Подробнее >>
Новости сайта
03 марта 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов представляет виртуальную фотовыставку к 120-летию со дня рождения В.В. Корш-Саблина Подробнее >>
28 января 2020 г.
Новости отрасли
18 марта 2020 г.
16 марта 2020 года состоялось торжественное заседание по случаю 80-летнего юбилея государственного архива общественных объединений Гомельской области Подробнее >>
13 марта 2020 г.
В БелНИИДАД увидело свет 6-е издание (переработанное) Альбома форм организационно-распорядительных документов с комментариями Подробнее >>
09 марта 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представили очередной выпуск совместной рубрики "Это мы", посвященный Василию Раинчику Подробнее >>
05 марта 2020 г.
4 марта 2020 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Департаментом по архивам и делопроизводству и Национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма – Яд Вашем, Государство Израиль Подробнее >>
04 марта 2020 г.
Государственный архив Минской области присоединился к проекту #Письма Победы75 Подробнее >>
  Ccылка на facebook