Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

09 февраля 2012 г.
Супрацоўнікі Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці падрыхтавалі зборнік дакументаў "Аўгустоўскі канал і яго наваколле".

Навуковы рэдактар гэтага выдання – доктар гістарычных навук, прафесар Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы С.Я. Куль-Сяльвестрава. Яна падрыхтавала ўводзіны і каментарыі. Камісію па адбору і падрыхтоўцы дакументаў да публікацыі ўзначальвала намеснік дырэктара архіва А.В. Кісель. З дапамогай калег па архіву яна выканала камп’ютарны набор дакументаў.

Усяго ў зборнік уключана 40 дакументаў, якія публікуюцца ўпершыню. Многія з іх раней мелі грыф "Сакрэтна", а цяпер рассакрэчаны. Яны размешчаны ў храналагічнай паслядоўнасці з 1945 па 2004 г. і падаюцца на мове арыгінала і без літаратурных і другіх правак. У іх утрымліваецца многа інфармацыі аб гісторыі Аўгустоўскага канала і вакольных населеных пунктаў, рабоце крухмальнага завода, сельскагаспадарчых прадпрыемстваў былога Сапоцкінскага раёна, найменаванні пагранічных застаў, уроне, нанесеным нямецка-фашысцкімі акупантамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, аднаўленні народнай гаспадаркі і арганізацыі культурна-масавых мерапрыемстваў пад агульнай рубрыкай "Аўгустоўскі канал у культуры трох народаў". Дапаўняюць зборнік ілюстрацыі некаторых дакументаў таго часу, карты і чарцяжы.

Зборнік выдадзены ў Слонімскай друкарні за сродкі аблвыканкама. Ён будзе карысным для вучоных, студэнтаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Прынёманскага краю і Беларусі. Кніга, безумоўна, пасадзейнічае развіццю турызму ў Гродзенскай вобласці.
07 февраля 2012 г.
В Белорусском научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела (БелНИИДАД) изданы методические рекомендации «Обеспечение оптимальных условий хранения документов на бумажных носителях Национального архивного фонда Республики Беларусь».

В методических рекомендациях представлены требования к зданиям и помещениям архивов, размещению в них документов на бумажных носителях. Рассмотрены вопросы обеспечения сохранности документов при их хранении, перемещении, использовании и транспортировании.

Методические рекомендации предназначены для руководителей организаций, архивистов, работников музеев и библиотек, имеющих рукописные фонды, строителей.

По вопросам приобретения методических рекомендаций «Обеспечение оптимальных условий хранения документов на бумажных носителях Национального архивного фонда Республики Беларусь» просьба обращаться:
по адресу: ул. Кропоткина, 55, каб. 15, 220002, г. Минск
по телефону/факсу: (+375 17) 286 02 05 (понедельник–четверг с 9.00 до 13.18 и с 14.00 до 18.00; пятница до 16.30).
07 февраля 2012 г.
Альбом форм организационно-распорядительных документов с комментариямиВ БелНИИДАД издан Альбом форм организационно-распорядительных документов с комментариями (на основе унифицированных форм документов Унифицированной системы организационно-распорядительной документации).

Альбом включает примеры оформления документов на основе унифицированных форм документов, включенных в Унифицированную систему организационно-распорядительной документации (УСОРД), утвержденную приказом директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь от 14.05.2007 № 25 (с изм. и доп. от 24.03.2008 № 16).

По вопросам приобретения Альбома форм организационно-распорядительных документов с комментариями (на основе унифицированных форм документов Унифицированной системы организационно-распорядительной документации) просьба обращаться:
по адресу: ул. Кропоткина, 55, каб. 15, 220002, г. Минск
по телефону/факсу: (+375 17) 286 02 05 (понедельник–четверг с 9.00 до 13.18 и с 14.00 до 18.00; пятница до 16.30).
03 февраля 2012 г.

Бюллетень новых поступлений в СИФ
Департамента по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь
в 2011 году


2952 Рекомендации по подготовке и передаче дел на оцифровывание в Республиканскую лабораторию микрофильмирования страхового фонда документации / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь – Минск, 2008

2981 Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі на 2012 год / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь – Мінск, 2011

2951 Бібліяграфічны паказальнік археаграфіных публікацый у Рэспубліцы Беларусь (1991-2006 гг.) / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, БелНДІДАС – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – 367 с.

2973 Методические рекомендации по составлению табеля унифицированнных форм документов организации = Метадычныя рэкамендацыі па састаўленні табеля ўніфікаваных форм дакументаў арганізацыі / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, БелНИИДАД – Минск: БелНИИДАД, 2011. – 156 с.

2976 Невядомы Дунін-Марцінкевіч: дакументы да біяграфіі з Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, БелНДІДАС, НГАБ, Археаграфічная камісія – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – 204 с.

2982 Обеспечение оптимальных условий хранения документов на бумажных носителях Национального архивного фонда Республики Беларусь: методические рекомендации / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, БелНИИДАД – Минск: БелНИИДАД, 2011. – 108 с.

2983 Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы: Да 20-годдзя ўтварэння: бібліяграфічны паказальнік (2002-2010) / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, БелНДІДАС – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – 80 с.

2984 Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага XIII-XVIII стст. / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, БелНДІДАС – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – 389 с.

2988 Беларускі археаграфічны штогоднік / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, БелНДІДАС, Археаграфічная камісія – Мінск: БелНДІДАС, 2011.– Вып. 12 – 298 с.

2989 Альбом форм организационно-распорядительных документов с комментариями (на основе унифицированных форм документов Унифицированной системы организационно-распорядительной документации) / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, БелНИИДАД – Минск: БелНИИДАД, 2011. – 195 с.

2987 Методические рекомендации по представлению изданий архивных справочников в сети Интернет / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, БелНИЦЭД – Минск, 2011

2953 Метадычныя парады па апісанню пергамінных дакументаў XIV-XIX стст., якія захоўваюцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі – Мінск, 2010

2990 Инструкция по отнесению документов генеалогического характера, хранящихся в Национальном историческом архиве Беларуси, к категории особо ценных / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный исторический архив Беларуси – Минск, 2011

2991 Памятка па апісанню пячатак XV-XX стст. у дакументах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі – Мінск, 2011

2975 Чернобыльская катастрофа в документах и материалах 1986-2006 гг. / Отдел по архивам и делопроизводству главн. арх. упр. юстиции Гомельского облисполкома. Государственный архив Гомельской области – Гомель, 2006. – 188 с.

2972 Краткий справочник по фондам Национального архива Республики Татарстан (2005-2009 гг.) / Главное архивное управление при Кабинете министров Республики Татарстан, Национальный архив Республики Татарстан – Казань, 2010. – 88 с.

2974 Международный совет архивов. Стратегический курс на 2008-2018 гг. (25-26 июля 2008, г. Куала-Лумпур) // ИВИЦАД.– 2010.–№ 3 (57).– С. 40–45.

2978 Рекомендации по отбору документов РГВИА для реставрации / Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) – Москва, 1999

2979 Новгородский архивный вестник. Научно-публикатарское издание / Комитет культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, ГАНО – Вып. 9. – Великий Новгород, 2010. – 370 с.

2980 Государственный архив новейшей истории Новгородской области: Путеводитель / Комитет культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, Государственный архив новейшей истории Новгородской области (ГАНИНО) – Великий Новгород: Нестор история, 2009. – 392 с.

2985 Фонды и коллекции Санкт-Петербургского филиала Архива Российской Академии наук: Краткий справочник / Российская Академия наук, Санкт-Петербургский научный центр, Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук – С-Пб.: "Нестор-История", 2004 – 376 с.

2986 Ломоносов и Ломоносовиана в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН: к 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. Электронный сборник. Оптический диск (142 Мб) / Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук – С-Пб., 2011
23 января 2012 г.
К 120-летию со дня рождения хорового дирижера, фольклориста, публициста, литературоведа, общественного и музыкального деятеля Григория Ширмы Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы. Наш Ширма".

Предоставленный Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов видеоматериал позволяет увидеть, как жил и работал Григорий Ширма.
20 января 2012 г.
18 января 2012 года состоялось организационное заседание Правления общественного объединения «Белорусское общество архивистов», состав которого был утвержден на состоявшейся в декабре 2011 года отчетно-выборной конференции.

На заседании был избран президиум Правления, поставлены конкретные задачи перед каждым членом Правления.

Обсуждено также участие общества архивистов в организации и проведении мероприятий, посвященных 90-летию системы архивных органов и учреждений Республики Беларусь.
19 января 2012 г.
18 января 2012 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были подведены итоги работы органов архивного дела и делопроизводства, государственных архивных учреждений Республики Беларусь в 2011 году и определены задачи на 2012 год.

В работе коллегии приняли участие Министр юстиции Республики Беларусь О.Л.Слижевский, начальники, заместители начальников главных управлений юстиции облисполкомов и Минского горисполкома, начальники отделов по архивам и делопроизводству главных управлений юстиции облисполкомов и Минского горисполкома, директора государственных архивных учреждений, работники Департамента по архивам и делопроизводству. Всего 78 человек.

С докладом выступил директор Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Адамушко. В прениях приняли участие 7 человек. В 2011 году государственные архивные учреждения приступили к выполнению Государственной программы «Архивы Беларуси» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2010 г. № 1322. Успешно справились с выполнением мероприятий Государственной программы республиканские архивные учреждения, которыми в 2011 году освоено 1 млрд. 470 млн. рублей из средств республиканского бюджета. В рамках выполнения Государственной программы в областях за счет средств местных бюджетов осуществлены мероприятия на сумму 1 млрд. 741 млн. рублей.

Значительное внимание в 2011 году уделялось законодательному обеспечению работы системы архивных органов и учреждений. 25 ноября 2011 г. принят и 18 декабря 2011 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь». В первом чтении Палатой представителей Республики Беларусь принят Закон «Об официальных геральдических символах».

В настоящее время в государственных архивах насчитывается 50 145 фондов, 12 295 267 ед. хр. на бумажной основе; 37 733 ед. хр. кинодокументов; 258 134 ед. хр. фотодокументов; 15 602 ед. хр. фонодокументов; 2193 ед. хр. видеодокументов; 13 электронных фондов, 502 ед. уч. электронных документов; 569 музейных предметов. В 124 территориальных (городских и районных) архивах учтено 32 755 фондов, 802 500 ед. хр. В 2011 году государственными архивами рассмотрено около 29 тыс. обращений граждан и юридических лиц, более 13 тыс. человек принято и проконсультировано в архивах в ходе личного приема. Особое внимание уделялось работе с обращениями граждан на основе заявительного принципа «одно окно». В прошедшем году архивистами организовано 88 выставок, опубликовано 14 сборников документов, монографических исследований, справочников, научно-популярных изданий, связанных с историей Беларуси. В Государственный геральдический регистр Республики Беларусь внесено 120 официальных геральдических символов.

Коллегия признала работу органов архивного дела и делопроизводства, государственных архивных учреждений в 2011 году удовлетворительной и определила задачи на 2012 год.
03 января 2012 г.
2 января 2012 г. Министр юстиции Республики Беларусь О.Л.Слижевский от имени Правительства Республики Беларусь вручил директору Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко Почётную грамоту Совета Министров Республики Беларусь. За высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие архивного дела В.И.Адамушко награждён нагрудным знаком Министерства юстиции Республики Беларусь «За адзнаку» 1 ступенi, нагрудным знаком Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь «Ганаровы архiвicт Беларусi», нагрудным знаком Национальной академии наук Беларуси «Юбілейны медаль «У гонар 80-годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».


Награждение директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Владимира Ивановича Адамушко

Награждение директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Владимира Ивановича Адамушко

Награждение директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Владимира Ивановича Адамушко

Награждение директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Владимира Ивановича Адамушко

03 января 2012 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Как это было. 40 лет БССР".

1 января 1959 года исполнилось 40 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Кадры киножурнала "Савецкая Беларусь" 1959 г. предоставляют уникальную возможность увидеть, как эта дата отмечалась в республике во времена СССР, как это было 53 года назад...


30 декабря 2011 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередную часть совместного проекта "Как это было. Денежная реформа и отмена карточек в БССР".
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередную часть совместного проекта "Как это было"
Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
13 марта 2020 г.
27 марта 2020 г. с 10.00 до 11.00 Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь будет проведена «прямая телефонная линия» Подробнее >>
11 марта 2020 г.
27 марта 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Делопроизводство и хранение документов по новым правилам» Подробнее >>
Новости сайта
03 марта 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов представляет виртуальную фотовыставку к 120-летию со дня рождения В.В. Корш-Саблина Подробнее >>
28 января 2020 г.
Новости отрасли
18 марта 2020 г.
16 марта 2020 года состоялось торжественное заседание по случаю 80-летнего юбилея государственного архива общественных объединений Гомельской области Подробнее >>
13 марта 2020 г.
В БелНИИДАД увидело свет 6-е издание (переработанное) Альбома форм организационно-распорядительных документов с комментариями Подробнее >>
09 марта 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представили очередной выпуск совместной рубрики "Это мы", посвященный Василию Раинчику Подробнее >>
05 марта 2020 г.
4 марта 2020 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Департаментом по архивам и делопроизводству и Национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма – Яд Вашем, Государство Израиль Подробнее >>
04 марта 2020 г.
Государственный архив Минской области присоединился к проекту #Письма Победы75 Подробнее >>
  Ccылка на facebook