Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Объявления

Объявления

16 мая 2014 г.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела проводит новый семинар

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ»


Дата проведения семинара 28 мая 2014 г.

На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
  • Понятие электронного документа и документа в электронном виде. Особенности электронного документооборота по сравнению с бумажными документами.
  • Отечественные нормативные правовые акты и методические документы в отношении электронного документооборота.
  • Удостоверение подлинности электронного документооборота.
  • Требования по защите информации и определение порядка доступа к ней.
  • Отбор электронных документов на архивное хранение.
  • Обеспечение хранения электронных документов в организации.
Занятия проводит: директор Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, к.и.н. В.А. Носевич, являющийся автором нормативных актов, учебных и методических пособий по электронной документации.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30 .

Слушателям, прошедшим обучение на семинаре, будет выдан сертификат установленного образца.

Желающие принять участие в семинаре до 27 мая 2014 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 239 000 рублей без НДС (основание – Налоговый Кодекс РБ гл.34, ст.285, 286 от 01.01.2013).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

15 мая 2014 г.
Арганізацыйны камітэт па правядзенні

УЗВЫШАЎСКІХ ЧЫТАННЯЎ

паведамляе, што Чатырнаццатыя чытанні пройдуць у Мінску 26 мая 2014 г.

Тэма чытанняў – “Літаратурны працэс 1920 – 1930-х гг. Час. Асобы. Творы”.


Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады і месца працы і адрасам аўтара просім дасылаць да 17 мая 2014 г. па адрасе:
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва,
вул. Кірылы і Мяфодзія, 4, 2200030, Мінск, Рэспубліка Беларусь,
альбо па электронным адрасе: bdamlim@tut.by
Даведкі па тэлефонах: 227-47-81; 227-11-88.

Выступоўцам неабходна прадставіць надрукаваны тэкст і яго электронную версію ў фармаце Microsoft Word, Times New Roman, 14 пт. Спасылкі, пазначаныя індэксам, у канцы тэксту. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў выступленняў для ўключэння ў зборнік матэрыялаў канферэнцыі.

ЗАЯЎКА

удзельніка ХІV УЗВЫШАЎСКІХ ЧЫТАННЯЎ

26 мая 2014 г., г. Мінск

Прозвішча____________________________________________________

Імя__________________________________________________________

Імя па бацьку__________________________________________________

Пасада_______________________________________________________

Поўная назва ўстановы__________________________________________

_____________________________________________________________

Вучоная ступень, вучонае званне__________________________________

Паштовы адрас арганізацыі______________________________________

Кантактны тэлефон, факс, e-mail__________________________________

Тэма даклада_________________________________________________

_____________________________________________________________


15 мая 2014 г.
Вокладка зборніка дакументаў «Беларусь в годы Первой мировой войны (1914–1918)»22 мая 2014 г. у 15.00 у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (вул. Крапоткіна, 55, канферэнц-зала) адбудзецца прэзентацыя зборніка дакументаў «Беларусь в годы Первой мировой войны (1914–1918)».

Кніга складаецца з 4 раздзелаў, у якіх змяшчаецца больш за 200 дакументаў, што адлюстроўваюць самыя разнастайныя бакі жыцця насельніцтва Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны: ваеннае становішча на тэрыто¬рыі Беларусі, арганізацыя дапамогі грамадзян¬скаму на¬сельніцтву і асобам, што пацярпелі ў выніку ваенных дзеянняў, становішча на тэрыторыі, занятай акупацый¬нымі войскамі, жыццё ваеннапалонных германскай і аўстра-венгерскай армій у Беларусі. Асобныя блокі прысвечаны такім тэмам як барацьба са шпіянажам і прагерманскімі настроямі, эвакуацыя людскіх і матэрыяль¬ных рэсурсаў, налёты варожай авіяцыі і арганізацыя супрацьпаветранай абароны, арганізацыя дапамогі бежанцам і дзейнасць бежанскіх арганізацый, дапамога хворым і параненым, палітыка акупацыйных уладаў і шматлікія іншыя.

Зборнік, які выпушчаны ў партнёрстве з выдавецтвам «Беларусь», – вынік некалькіх гадоў архіўных пошукаў. Апублікаваныя ў ім дакументы выяўлены ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі і Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў г. Гродна.

Кантактныя асобы:
Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара НГАБ – (017) 286 75 26.
Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела публікацыі дакументаў НГАБ – (017) 392 64 58.

09 апреля 2014 г.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела проводит новый семинар «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ».


Дата проведения семинара 23 апреля 2014 г.

На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Понятие электронного документа и документа в электронном виде. Особенности электронного документооборота по сравнению с бумажными документами.
2. Отечественные нормативные правовые акты и методические документы в отношении электронного документооборота.
3. Удостоверение подлинности электронного документооборота.
4. Требования по защите информации и определение порядка доступа к ней.
5. Отбор электронных документов на архивное хранение.
6. Обеспечение хранения электронных документов в организации.

Занятия проводит: директор Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, к.и.н. В.А. Носевич, являющийся автором нормативных актов, учебных и методических пособий по электронной документации.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30 .

Слушателям, прошедшим обучение на семинаре, будет выдан сертификат установленного образца.

Желающие принять участие в семинаре до 22 апреля 2014 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 239 000 рублей без НДС (основание – Налоговый Кодекс РБ гл.34, ст.285, 286 от 01.01.2013).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

09 апреля 2014 г.
Вокладка зборніка «Паўстанне 1863–1864 гадоў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях: Дакументы і матэрыялы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі»17 красавіка 2014 г. у 15.00 у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (вул. Крапоткіна, 55, канферэнц-зала, аўдыторыя 29) адбудзецца прэзентацыя зборніка «Паўстанне 1863–1864 гадоў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях: Дакументы і матэрыялы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі» (укладальнік Дз.Ч. Матвейчык).

Кніга змяшчае 223 дакументы, якія адлюстроўваюць самыя разнастайныя бакі гэтай складанай і неадназначнай, але істотна важнай для гісторыі Беларусі падзеі: ход ваенных дзеянняў, правядзенне рэпрэсій супраць удзельнікаў паўстання і тых, хто ім дапамагаў ці спачуваў (расстрэлы, ссылкі, канфіскацыі і інш.), узнагароджванне тых, хто змагаўся супраць паўстанцаў, і г.д. Зборнік падзелены на шэраг блокаў – «Пярэдадзень паўстання», дзе адлюстраваны падзеі, што папярэднічалі ўзброенаму выступленню; «Віленскае генерал-губернатарства», дзе пададзены дакументы, што тычыліся ўсёй тэрыторыі Беларусі, Літвы і частак Польшчы і Расіі, падначаленай Міхаілу Мураўёву; «Віцебская губерня», «Магілёўская губерня» і «Мінская губерня», падзеленыя ў сваю чаргу паводле тэрытарыяльнага прынцыпу на падраздзелы, у якіх адлюстравана паўстанне ў канкрэтных паветах.

Да мерапрыемства падрыхтавана выстава арыгіналаў найбольш цікавых архіўных дакументаў, апублікаваных у зборніку.

Кантактныя асобы:
Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара НГАБ – (017) 286 75 26.
Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела публікацыі дакументаў НГАБ – (017) 392 64 58.

13 марта 2014 г.
Уважаемые пользователи архивной информацией!


С 20 марта 2014 г. по 30 сентября 2014 г. Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно прекращает свою работу в связи с переездом в новое здание.

Просим извинить за причиненные неудобства в связи с вынужденной паузой в работе архива. Информация об адресе, телефонах и графике работы архива будет размещена дополнительно.

11 марта 2014 г.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела
проводит новый семинар «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОШИБОК».


Дата проведения семинара 25 марта 2014 г.

На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законодательство в сфере делопроизводства и архивного дела в Республике Беларусь и ответственность за его нарушение.
2. Правила оформления документов согласно Инструкции по делопроизводству в государственных органах, иных организациях (постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 № 4). Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
2.1. Оформление реквизитов документов. Бланки документов. Угловой штамп. Документы, на которых необходимо проставление печати организации.
2.2. Требования к текстам документов.
2.3. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов (приказ,распоряжение, указание, постановление, решение, протокол, акт, докладная записка,справка, письмо).
2.4. Правила изготовления и заверения копий документов (постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2012 № 1256, Министерства юстиции Республики Беларусь от 15.01.2013 № 9).
3. Организация работы с документами.
3.1. Документооборот в организации. Прием, регистрация и исполнение входящих документов. Регистрация и отправка внутренних документов. Регистрация и прохождение внутренних документов.
3.2. Контроль исполнения документов.
3.3. Порядок составления, cогласования, утверждения, оформления и использования номенклатуры дел организации.
3.3. Формирование и оформление дел в делопроизводстве.
4. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве.
4.1. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Методика проведения экспертизы, порядок деятельности экспертной комиссии организации. Особенности применения перечней документов с указанием сроков хранения.
4.2. Передачи дел на хранение в архив организации. Правила оформления дел для передачи в архив организации. Составление описей дел структурных подразделений.
4.3. Порядок уничтожения документов и дел временного хранения.
5. Особенности работы с документами в электронном виде. Электронный документооборот.

Занятия проводят: эксперт-консультант Э.Н.Давыдова, директор БелНИИ документоведения и архивного дела А.Е.Рыбаков и другие высококвалифицированные специалисты, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.

Желающие принять участие в семинаре до 24 марта 2014 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 419 000 рублей без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл.34, ст.285, 286 от 01.01.2013 г.).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП
100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

21 февраля 2014 г.
24 февраля 2014 г. в Департаменте по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь с 11.00 до 12.00 будет проведена «прямая телефонная линия» по теме «Исполнение государственными архивами Республики Беларусь запросов граждан и юридических лиц».

На вопросы ответит начальник отдела использования документов и информации Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Жолнеркевич Григорий Степанович по телефону 200-95-82.

15 января 2014 г.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела проводит новый семинар «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ».


Дата проведения семинара 29 января 2014 г.

На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Понятие электронного документа и документа в электронном виде. Особенности электронного документооборота по сравнению с бумажными документами.
2. Отечественные нормативные правовые акты и методические документы в отношении электронного документооборота.
3. Удостоверение подлинности электронного документооборота.
4. Требования по защите информации и определение порядка доступа к ней.
5. Отбор электронных документов на архивное хранение.
6. Обеспечение хранения электронных документов в организации.

Занятия проводит: директор Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, к.и.н. В.А. Носевич, являющийся автором нормативных актов, учебных и методических пособий по электронной документации.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30 .

Желающие принять участие в семинаре до 28 января 2014 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 239 000 рублей без НДС (основание – Налоговый Кодекс РБ гл.34, ст.285, 286 от 01.01.2013).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

13 января 2014 г.
22 января 2014 г. состоится расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь по подведению итогов работы государственных архивных учреждений Республики Беларусь в 2013 году и определению задач на 2014 год.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
Архив по годам: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
13 марта 2020 г.
27 марта 2020 г. с 10.00 до 11.00 Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь будет проведена «прямая телефонная линия» Подробнее >>
11 марта 2020 г.
27 марта 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Делопроизводство и хранение документов по новым правилам» Подробнее >>
Новости сайта
03 марта 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов представляет виртуальную фотовыставку к 120-летию со дня рождения В.В. Корш-Саблина Подробнее >>
28 января 2020 г.
Новости отрасли
18 марта 2020 г.
16 марта 2020 года состоялось торжественное заседание по случаю 80-летнего юбилея государственного архива общественных объединений Гомельской области Подробнее >>
13 марта 2020 г.
В БелНИИДАД увидело свет 6-е издание (переработанное) Альбома форм организационно-распорядительных документов с комментариями Подробнее >>
09 марта 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представили очередной выпуск совместной рубрики "Это мы", посвященный Василию Раинчику Подробнее >>
05 марта 2020 г.
4 марта 2020 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Департаментом по архивам и делопроизводству и Национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма – Яд Вашем, Государство Израиль Подробнее >>
04 марта 2020 г.
Государственный архив Минской области присоединился к проекту #Письма Победы75 Подробнее >>
  Ccылка на facebook