Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Объявления

Объявления

01 октября 2013 г.
Учреждение "Зональный государственный архив в г. Пинске" проводит семинар на тему «Уничтожение документов с истекшими сроками хранения».

Семинар состоится 10 октября 2013 г. в 14.00 на базе Учреждения здравоохранения "Пинская центральная поликлиника", г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 48.

05 сентября 2013 г.
Арганізацыйны камітэт па правядзенні Узвышаўскіх чытанняў паведамляе, што Трынаццатыя чытанні пройдуць у Мінску 4 кастрычніка 2013 г.

Плануюцца для абмеркавання 2 тэматычныя кірункі:

І. Культура беларускага замежжа. Жыццё і творчасць Масея Сяднёва (1913 – 2001).
ІІ. Пошук і выяўленне крыніц па гісторыі беларускай літаратуры і культуры.


Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады і месца працы і адрасам аўтара просім дасылаць да 30 верасня 2013 г. па адрасе:
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва,
вул. Кірылы і Мяфодзія, 4, 2200030, Мінск, Рэспубліка Беларусь,
альбо па электронным адрасе: bdamlim@tut.by
Даведкі па тэлефонах: 227-47-81; 227-11-88.

Выступоўцам неабходна прадставіць надрукаваны тэкст і яго электронную версію ў фармаце Microsoft Word, Times New Roman, 14 пт. Спасылкі, пазначаныя індэксам, у канцы тэксту. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў выступленняў для ўключэння ў зборнік матэрыялаў канферэнцыі.

ЗАЯЎКА

удзельніка ХІІI УЗВЫШАЎСКІХ ЧЫТАННЯЎ

4 кастрычніка 2013 г., г. Мінск


Прозвішча____________________________________________________

Імя__________________________________________________________

Імя па бацьку__________________________________________________

Пасада_______________________________________________________

Поўная назва ўстановы__________________________________________

_____________________________________________________________

Вучоная ступень, вучонае званне__________________________________

Паштовы адрас арганізацыі______________________________________

Кантактны тэлефон, факс, e-mail__________________________________

Тэма даклада_________________________________________________

_____________________________________________________________

10 июня 2013 г.
БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА (БелНИИДАД)
приглашает принять участие в однодневном семинаре по теме:
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»


Дата проведения семинара – 25 ИЮНЯ 2013 г.

На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

 • Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «Об обращениях граждан и юридических лиц» (вступил в силу 22 января 2012 г.).
  Новое в законодательстве Республики Беларусь по рассмотрению письменных, устных, электронных обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц:
  - Виды обращений заявителей (письменные, устные, электронные).
  - Порядок рассмотрения письменных, устных, электронных обращений, в том числе письменных обращений, внесенных в книгу замечаний и предложений (рассмотрение обращений по существу, оставление обращений без рассмотрения по существу, повторных обращений). Отзыв обращений.
  - Сроки рассмотрения обращений.
  - Личный приём граждан, их представителей, представителей юридических лиц.
  - Анализ и обобщение данных об исполнении обращений.

 • Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1786 « Об утверждении Положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц в государственных органах, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей».
  Новое в ведении делопроизводства по обращениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц:
  - Система ведения делопроизводства (централизованная, децентрализованная) по письменным, устным, электронным обращениям, в том числе письменным обращения граждан, внесенным в книгу замечаний и предложений.
  - Регистрация письменных, устных, электронных обращений, в том числе повторных, и ответов на них (применяемые формы регистрации, состав реквизитов регистрационно-контрольных форм, порядок их заполнения). Внесение в регистрационно-контрольные формы сведений о ходе и результатах рассмотрения обращений.
  - Контроль за рассмотрением обращений, в том числе письменных обращений, внесенных в книгу замечаний и предложений.
  - Оформление письменных ответов на письменные обращения, в том числе внесенные в книгу замечаний и предложений, ответов на электронные обращения. Оформление отметок на обращениях после разрешения поставленных в них вопросов.
  - Оформление предписаний о надлежащем рассмотрении обращений.
  - Формирование дел с обращениями и документами, связанными с их рассмотрением. Порядок хранения обращений и документов, связанных с их рассмотрением, в том числе книги замечаний и предложений. Порядок уничтожения обращений.
  - Составление документов о результатах рассмотрения обращений, в том числе письменных обращений, внесенных в книгу замечаний и предложений.

 • Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 октября 2011 г. № 235 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. №4 и признании утратившим силу постановления Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2011 г. №6».
  - Изменения и дополнения, внесенные в Инструкцию по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь (утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. №4), в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

 • Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2012 г. №58 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь».
  - Новое в организации работы с книгой замечаний и предложений, в порядке ведения и хранения книги замечаний и предложений.

 • Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. №140 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь».
  - Установление перечня типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения (далее – Перечень 2012).
  - Сроки хранения обращений граждан и юридических лиц, в том числе внесенных в книгу замечаний и предложений, а также поступивших в ходе «прямых телефонных линий» и «горячих линий», установленные Перечнем 2012.

 • Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2012 г. №667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц».
  - Порядок рассмотрения и ведения делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц, поступивших в ходе «прямых телефонных линий» и «горячих линий».

 • Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2012 г. №1256 «О некоторых вопросах выдачи и свидетельствования копий документов, касающихся прав и (или) законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц».
  - Порядок выдачи копий документов юридическими лицами всех форм собственности, обратившимся к ним гражданам, юридическим лицам, их представителям.

 • Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 15 января 2013г. №9 «О внесении изменения в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. №4» (в Инструкцию по делопроизводству в государственных органах, иных организациях).
  - Порядок заверения (свидетельствования) копий документов, создаваемых в организации и полученных организацией в подтверждение ее прав, полномочий и обязанностей, а так же копий документов, касающихся прав и (или) законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц.

  Занятия проводят: эксперт-консультант БелНИИДАД Э. Н. Давыдова и другие высококвалифицированные специалисты, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

  Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.
  Желающие принять участие в семинаре до 24 июня 2013 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

  Количество мест для участников семинара ограничено!

  Телефон для справок: 286-75-19(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

  Стоимость участия в семинаре 372 000 рублей без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл. 34, ст. 285, 286 от 01.01.2013г.).

  Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. №15 (на основании платежного поручения).

  Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

  ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

 • 24 мая 2013 г.
  Шаноўныя сябры!


  26 чэрвеня 2013 г. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі праводзіць навукова-практычную канферэнцыю «ДАКУМЕНТАЛЬНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ XIV–XX СТАГОДДЗЯЎ», прысвечаную 75-годдзю НГАБ.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  • дакументы XIV – пачатку XX стст. як крыніца па гісторыі Беларусі і сумежных краін;
  • архіўная справа ў Беларусі ў XVI – пачатку XX стст.: гісторыя, метадалогія, практыка;
  • праблемы забеспячэння захаванасці дакументальнай спадчыны;
  • стварэнне навукова-даведачнага апарату да архіўных дакументаў;
  • археаграфія і публікацыя дакументаў;
  • выкарыстанне сучасных інфармацыйных тэхналогій у архіўнай справе;
  • крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны.
  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 10 чэрвеня 2013 г. па адрасе: 220002, г. Мінск, вул. Крапоткіна, 55. Кантактныя тэлефоны (+37517)2867526, (+37529)6824847, Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, e-mail: liseichykau@niab.by

  Заяўка на ўдзел у канферэнцыі павінна ўтрымліваць наступныя звесткі:
  1. Прозвішча, імя, імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада (і абсталяванне, неабходнае для выступлення).
  5. Працоўны альбо хатні адрас, кантактны тэлефон (факс), e-mail.
  Па выніках правядзення канферэнцыі плануецца выданне зборніка матэрыялаў. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для апублікавання.

  Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне – за кошт камандзіруючых арганізацый.

  Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

  Афармленне тэксту:
  Тэкст дакладу павінен быць прадстаўлены ў электронным выглядзе, аб’ём – да 20000 знакаў, шрыфт Times New Roman, кегль – 14 пт, абзац – 1,25 см.

  Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку, бібліяграфічнае апісанне ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь.

  Тэксты дакладаў просім дасылаць у электронным выглядзе па электроннай пошце liseichykau@niab.by, а таксама ў раздрукаваным выглядзе. Раздрукаваны асобнік абавязкова падпісваецца аўтарам у канцы тэксту.

  16 мая 2013 г.
  29 мая 2013 г. в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области) состоится трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.

  Тема трехсторонней встречи – «Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве».

  16 мая 2013 г.
  28 мая 2013 г. в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области) состоится совместное заседание коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации.

  На заседании коллегий архивных служб Беларуси и России будет заслушан вопрос «Об опыте работы государственных архивов Республики Беларусь и федеральных архивов Российской Федерации в области публикационной работы в 2010 – 2013 гг.».

  24 апреля 2013 г.
  Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва запрашае пряняць удзел у навуковай канферэнцыі "XIII Узвышаўскія чытанні", якая пройдзе 23 мая 2013 г.

  Плануюцца для абмеркавання 2 тэматычныя кірункі:

  І. Ад “Маладняка” да “Узвышша”: Літаратурна-мастацкае жыццё Беларусі 1920 – пачатку 1930-х гг.

  ІІ. Пошук і выяўленне крыніц па гісторыі беларускай літаратуры і культуры.


  Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады і месца працы і адрасам аўтара просім дасылаць да 7 мая 2013 г. па адрасе:
  Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва,
  вул. Кірылы і Мяфодзія, 4, 2200030, Мінск, Рэспубліка Беларусь,
  альбо па электронным адрасе: bdamlim@tut.by, bdamlim-info@tut.by
  Даведкі па тэлефонах: 227-47-81; 227-11-88.

  23 апреля 2013 г.
  БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
  ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА (БелНИИДАД)
  приглашает принять участие в новом семинаре
  «АРХИВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ: СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ»
  (в свете требований новых Правил работы архивов государственных органов, иных организаций (2012 г.),
  Перечня типовых документов с указанием сроков хранения (2012г.)


  Дата проведения семинара 22 мая 2013 г.
  Цель семинара: организации всех форм собственности и организационно-правовых форм обязаны обеспечить сохранность образующихся в их деятетельности документов в течение установленных сроков. Для постоянного и долговременного хранения документов организации обязаны создавать архивы.

  На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

  1. Законодательство Республики Беларусь по архивному делу и государственный контроль за его соблюдением.
  2. Новый Перечень типовых документов с указанием сроков хранения.
  2.1. Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценностей документов в делопроизводстве и в архиве организации.
  2.2. Номенклатура дел – основополагающий документ для организации работы архива. Виды номенклатур, порядок их разработки. Участие архива организации в составлении и согласовании номенклатуры дел.
  3. Новые Правила работы архивов государственных органов и иных организаций.
  3.1. Порядок создания архива, организация его работы.
  3.2. Передача дел на хранение в архив организации. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
  3.3. Контроль архива организации за формированием и оформлением дел в структурных подразделениях.
  3.4. Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве и в архиве организации.
  3.5. Составление и оформление описей дел при передаче документов в архив организации. Составление сводных описей дел в архиве.
  3.6. Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения.
  4. Учет и сохранность документов и дел в архиве организации.
  4.1. Учет документов в архиве, разработка научно-справочного аппарата.
  4.2. Обеспечение сохранности документов в архиве организации (требования к помещению, оборудованию, размещению дел, режиму хранения).
  4.3. Использование документов в архиве организации (исполнение запросов, выдача дел).

  Занятия проводят: эксперт-консультант БелНИИДАД Э.Н.Давыдова, директор БелНИИ документоведения и архивного дела А. Е. Рыбаков и другие высококвалифицированные специалисты, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

  Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.
  Желающие принять участие в семинаре до 21 мая 2013 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

  Количество мест для участников семинара ограничено!

  Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

  Стоимость участия в семинаре 350 000 рублей без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл.34, ст.285, 286 от 01.01.2013 г.).

  Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

  Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

  ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.
  15-16 мая 2013 г. Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (далее – Департамент) проводит белорусско-российский семинар «Реставрация и сохранность архивных документов».

  В проведении семинара примут участие: заместитель начальника Лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Российского государственного архива научно-технической документации (ЛМРД РГАНДТ), реставратор высшей категории И.С.Шарапова, представители Департамента, руководители архивных органов и учреждений, специалисты государственных архивов.
  23 апреля 2013 г.
  68 лет прошло с того времени, когда отгремели залпы самой ожесточённой в мире битвы, когда на полях сражений, от Баренцева до Чёрного моря, решалась судьба не только Советского Союза, но и всего человечества. 1418 дней шла война. От Бреста – до Ленинграда, Москвы, Кавказа и Волги. От Сталинграда – до Берлина.

  Учреждение «Государственный архив Могилёвской области» считает важной задачей работу по выявлению и использованию военных документов для изучения летописи Великой Отечественной войны и продолжает проводить сбор материалов для пополнения фондов личного происхождения ветеранов, подпольщиков и узников фашистских концлагерей.

  Готовится к изданию брошюра о прославленных людях Могилёвщины, в том числе и участниках Великой Отечественной войны. Подлинные документы бывших воинов, партизан и народных ополченцев, тружеников военного тыла, их родственников – самый интересный информативный источник.

  Государственный архив гарантирует владельцам сохранность переданных документов периода войны. Историческую ценность представляет любой материал военных лет: фронтовые письма, фотографии, удостоверения, служебные характеристики, дневники, газеты, книги, автобиографии, открытки, воспоминания. Все эти материалы могут быть использованы на условиях, оговоренных владельцем при их сдаче в новых книгах, научных исследованиях, публикациях.

  С каждым годом события Великой Отечественной войны отдаляются все дальше и дальше во времени, становясь для молодых поколений обычной историей. Почти не осталось живых свидетелей, и в первую очередь ветеранов войны, для кого война была частью их жизни, и кто мог бы рассказать о великих сражениях. Память о тех событиях и людях, участвовавших в них, – вот все, что у нас, потомков, остается. Память и документальные свидетельства.

  О согласии сдать документы на государственное хранение следует обращаться по адресу: 212012, г.Могилёв, ул.Челюскинцев,172а, учреждение «Государственный архив Могилёвской области», кабинет №6, тел: 31 60 93, 31 41 68. Проезд троллейбусами №№2, 7, 8, 11, автобусами №№3, 15, 44 до остановки «Рабочий посёлок».


  Директор учреждения
  «Государственный архив
  Могилёвской области»                    П.И.Шевчик

  22 марта 2013 г.
  БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
  ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА (БелНИИДАД)
  приглашает принять участие в новом семинаре
  «АРХИВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ: СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ»
  (в свете требований новых Правил работы архивов государственных органов, иных организаций (2012 г.), Перечня типовых документов с указанием сроков хранения (2012г.)


  Дата проведения семинара 23 апреля 2013 г.
  Цель семинара: организации всех форм собственности и организационно-правовых форм обязаны обеспечить сохранность образующихся в их деятетельности документов в течение установленных сроков. Для постоянного и долговременного хранения документов организации обязаны создавать архивы.

  На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

  1. Законодательство Республики Беларусь по архивному делу и государственный контроль за его соблюдением.
  2. Новый Перечень типовых документов с указанием сроков хранения.
  2.1. Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценностей документов в делопроизводстве и в архиве организации.
  2.2. Номенклатура дел – основополагающий документ для организации работы архива. Виды номенклатур, порядок их разработки. Участие архива организации в составлении и согласовании номенклатуры дел.
  3. Новые Правила работы архивов государственных органов и иных организаций.
  3.1. Порядок создания архива, организация его работы.
  3.2. Передача дел на хранение в архив организации. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
  3.3. Контроль архива организации за формированием и оформлением дел в структурных подразделениях.
  3.4. Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве и в архиве организации.
  3.5. Составление и оформление описей дел при передаче документов в архив организации. Составление сводных описей дел в архиве.
  3.6. Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения.
  4. Учет и сохранность документов и дел в архиве организации.
  4.1. Учет документов в архиве, разработка научно-справочного аппарата.
  4.2. Обеспечение сохранности документов в архиве организации (требования к помещению, оборудованию, размещению дел, режиму хранения).
  4.3. Использование документов в архиве организации (исполнение запросов, выдача дел).

  Занятия проводят: эксперт-консультант БелНИИДАД Э.Н.Давыдова, директор БелНИИ документоведения и архивного дела А. Е. Рыбаков и другие высококвалифицированные специалисты, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

  Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.
  Желающие принять участие в семинаре до 22 апреля 2013 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.
  Количество мест для участников семинара ограничено!
  Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

  Стоимость участия в семинаре 350 000 рублей без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл.34, ст.285, 286 от 01.01.2013 г.).

  Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

  Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

  ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

  Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
  Архив по годам: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
  Объявления
  13 марта 2020 г.
  27 марта 2020 г. с 10.00 до 11.00 Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь будет проведена «прямая телефонная линия» Подробнее >>
  11 марта 2020 г.
  27 марта 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Делопроизводство и хранение документов по новым правилам» Подробнее >>
  Новости сайта
  03 марта 2020 г.
  Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов представляет виртуальную фотовыставку к 120-летию со дня рождения В.В. Корш-Саблина Подробнее >>
  28 января 2020 г.
  Новости отрасли
  18 марта 2020 г.
  16 марта 2020 года состоялось торжественное заседание по случаю 80-летнего юбилея государственного архива общественных объединений Гомельской области Подробнее >>
  13 марта 2020 г.
  В БелНИИДАД увидело свет 6-е издание (переработанное) Альбома форм организационно-распорядительных документов с комментариями Подробнее >>
  09 марта 2020 г.
  Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представили очередной выпуск совместной рубрики "Это мы", посвященный Василию Раинчику Подробнее >>
  05 марта 2020 г.
  4 марта 2020 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Департаментом по архивам и делопроизводству и Национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма – Яд Вашем, Государство Израиль Подробнее >>
  04 марта 2020 г.
  Государственный архив Минской области присоединился к проекту #Письма Победы75 Подробнее >>
    Ccылка на facebook